Aanbod

service05Nijland & Kroes is een kennispraktijk voor zorg en onderwijs met visie en vakmanschap. Op het snijvlak van zorg en onderwijs zijn wij er voor kinderen en jongeren met een ‘participatie’ achterstand of andere kwetsbare positie in de samenleving.

Voor deze kinderen is deelname aan het dagelijks leven niet altijd vanzelfsprekend. Zo is het voor hen niet eenvoudig om optimaal deel te nemen aan onderwijs of de arbeidsmarkt. Ook worden ze beperkt in het kiezen van vrijetijdsbesteding en worden allerlei dagelijkse beslissingen vaak noodgedwongen voor hen genomen in plaats van door hen zelf. Soms zijn ze aangewezen op organisaties die hen hulp bieden. Wij zijn zo’n organisatie en ondersteunen hen in de regio Salland. We zijn er niet alleen voor henzelf, maar ook voor hun ouders, leraar en andere betrokkenen. We adviseren bij zorg- en onderwijsvragen, bieden logeermogelijkheden, individueel assessment, onderzoek en begeleiding. Daarnaast doen we op (inter)landelijk niveau onderzoek, ontwikkelen we programma’s en instrumenten, geven we scholing en ondersteunen we concreet in de groep, klas of op de leerwerkplek. Dit gebeurt op basis van een breed scala aan kennis; nieuwe kennis en bestaande kennis die in de alledaagse praktijk wordt gebracht van gezin, scholen en leerwerksituaties.

 

Ons aanbod in de regio Salland

 

Ons aanbod (inter)landelijk