Downloads

Regelmatig verschijnen er publicaties in de pers over ons bedrijf of gelieerde bedrijven, die op deze pagina geplaatst zullen worden. Ook verzamelen wij interessante documenten die een rol spelen in ons handelen en de manier waarop wij ons opstellen.

Floreren Een recensie in het vakblad Markant over het nieuwe paradigma ‘floreren’ in de zorg voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen.

De Ambelt Een opinie van Mia Nijland in Salland Centraal over De Ambelt, een school voor speciaal onderwijs voor kinderen en jongeren ‘waar iets mee is’.

Van hinderpaal naar mijlpaal Een online magazine over de zoektocht, kennis en kracht van ouders en professionals wanneer gewoon onderwijs in de buurt voor kinderen niet vanzelfsprekend is.

Beperking? Gewoon werken Een mooi artikel over kwetsbaarheid van mensen met een beperking op de werkvloer.