Leefstijlpraktijk Salland

Leefstijlpraktijk Salland is een praktijk voor leefstijladvies en –begeleiding voor personen met een ‘participatie’ achterstand of andere kwetsbare positie in de samenleving. Onze holistische aanpak helpt mensen op weg naar een gezonde leefstijl met zoveel mogelijk zelfsturing. Leefstijlpraktijk Salland biedt mensen een persoonlijk leefstijlprogramma met als doel het optimaliseren van hun welbevinden en het leren nemen van eigen verantwoordelijkheid hierin. Onze interventies beogen (ontwikkeling van) een adequate leefstijl, zelfregie en duurzame verbetering van de kwaliteit van leven.

Wij kunnen je helpen om de draad weer op te pakken of van koers te veranderen en daarbij je levensstijl te verbeteren. Dit kan in je woonsituatie, je vrije tijd, op school, je werk of andere vorm van dagbesteding. Er wordt samen gewerkt aan een plan van aanpak gevolgd door een (actief) programma dat past bij jou en jouw situatie. We bieden eveneens ondersteuning bij de uitvoering ervan in je dagelijkse leven. Extra hulp in de vorm van behandeling is ook mogelijk. Afhankelijk van je vraag of probleem bieden we: screening, assessment, onderzoek, advies, (ambulante) begeleiding, training, coaching, monitoring en behandeling. Hierbij gaan we voor een totaaloplossing.

We richten ons op de persoon zelf, zijn of haar (professionele) netwerk aan de hand van de aandachtsgebieden uit de figuur hieronder.

Plaatje leefstijlpraktijk salland