Welkom bij Nijland & Kroes

Nijland & Kroes is een kennispraktijk voor zorg en onderwijs met visie en vakmanschap. Op het snijvlak van zorg en onderwijs zijn wij er voor kinderen en jongeren met een ‘participatie’ achterstand of andere kwetsbare positie in de samenleving. We ontwikkelen nieuwe kennis, verbinden bestaande kennis en brengen beide in de alledaagse praktijk van gezin, scholen en leerwerksituaties. Het gaat om een breed scala aan kennis die betrekking heeft op de praktijk, de wetenschap en alles daartussenin. Onze inbreng is gewoon, praktisch en waar nodig specialistisch.

Wij zijn er zowel voor kind en ouder, jeugd 16+ en professionals. Nijland & Kroes werkt regionaal en (inter)landelijk. Regionaal kunt u terecht bij ons Logeerhuis, Leefstijlpraktijk Salland, Praktijk Talent en ook bij Top Job Salland voor een MaatwerQ leerwerktraject. Daarnaast zijn we op (inter)landelijk niveau actief met en voor ouders en professionals. Denk hierbij aan het ontwikkelen en implementeren van methodiek, instrumentarium, training en opleidingen.

Ons motto is: ‘waar gewoon en bijzonder elkaar ontmoeten’. Daar waar de ontmoeting plaatsvindt, is ruimte voor beweging en verandering.

 

Nijland & Kroes maakt onderdeel uit van Salland Beheergroep en wordt geleid door orthopedagoge Mia Nijland en ontwikkelingspsychologe Inge Kroes. De organisatie is in 2002 opgericht door Mia Nijland.

Daarom kiest u voor Nijland & Kroes

1

Visie en vakmanschap

2

Meten met de menselijke maat

3

Ontmoeten en kansen benutten

Zomaar een reactie

Ons team staat voor u klaar