Partners

Nijland & Kroes is betrokken bij verschillende brancheorganisaties en landelijke contactgroepen. Wij werken voor verschillende doeleinden samen met de volgende partners, instanties en personen:

Dr. C. Vlaskamp: Vanuit de Rijksuniversiteit Groningen (www.RuG.nl) worden actuele inzichten vanuit de orthopedagogiek overgedragen en toegepast in de dienstverlening van Nijland & Kroes. http://opvoedingsprogramma.nl/

Het Zorgmakelaar Gera Schoorlemmer: In samenwerking met het bemiddelingsbureau Zorgmakelaar Gera Schoorlemmer geven wij vorm aan particuliere PGB diensten (activerende begeleiding en tijdelijk verblijf). www.het-zorgmakelaarskantoor.nl

Riedijk Wide Range HR Consultancy: Riedijk participeert, als voormalig Human Resource Manager, in onze kwaliteitsarrangementen.

Cursusteam De Vijf Wijzer: Dit landelijke scholingsteam biedt de cursus ‘De Vijfwijzer’ aan (een onderwijscurriculum voor leerlingen met een laag ontwikkelingsniveau). www.vijfwijzer.nl

INVRA: In samenwerking met deze organisatie geven wij training in het afnemen van assessments voor arbeid en wonen aan begeleiders van bijzondere zorgvragers. www.invra.nl

De Coalitie voor Inclusie is een breed gedragen beweging van mensen en organisaties, die op een positieve manier de uitdagingen in onze samenleving aangaat en actief samen wil werken om een inclusieve samenleving te bevorderen. Zie www.coalitievoorinclusie.nl voor meer informatie.

De Stichting Cirkels van Zorg zet zich in voor mensen die, al dan niet bewust, buiten de samenleving zijn geplaatst. Stichting Cirkels van Zorg wil een bijdrage leveren aan een samenleving die open staat voor alle mensen; met of zonder beperking, met of zonder problemen, jong of oud: Met elkaar, voor elkaar. www.cirkelsvanzorg.nl

Stichting Inklus heeft als doelstelling het verbeteren van het perspectief van kinderen en jongeren met een gedrags- of ontwikkelingsstoornis. Dit wordt gedaan door middel van het uitwerken van concepten in eigen beheer of in opdracht van derden. De vraag van de doelgroep is het uitgangspunt. www.inklus.nl

Kleinschalige Zorg Salland is een vereniging van zelfstandige kleinschalige ondernemingen. De aangesloten leden, waaronder Logeerhuis Salland, werken samen aan zorg en begeleiding op maat, met oog voor individuele wensen, mogelijkheden en behoeften. www.kleinschaligezorgsalland.nl

Logo Kleinschalige Zorg Salland