Praktijk Talent

iStock_000018888251Small-KleinTalent Praktijk voor kind & jeugd
Een onbezorgde jeugd legt vaak de basis voor geluk in het verdere leven. Aansluiting vinden bij leeftijdsgenootjes en het maken van vrienden spelen hierbij een grote rol. Dit vereist echter wel sociaal inzicht en sociale vaardigheden. En dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Soms heeft een kind gewoon een duwtje in de goede richting nodig. Bij dit soort dingen kunnen wij helpen.

Wij richten ons niet alleen op de vraag of het probleem, maar vooral op de mogelijkheden en kansen van het kind of de jongere. Met assessement en onderzoek kijken we waar hun capaciteiten liggen, met individuele begeleiding en training helpen wij hen deze te benutten. Wij geven tips en handvatten voor het dagelijks leven: Thuis, met vrienden en op school, stage of leerwerkplek.

Meer weten over praktijk Talent? Bezoek de site: www.praktijktalent.nl

  • Onderzoek
  • Individuele begeleiding
  • Training