VPI voor passend onderwijs

service03Vraag Profiel Instrument (VPI) voor passend onderwijs. Ieder kind heeft recht op onderwijs dat het beste past bij zijn of haar talenten. Dit geldt uiteraard ook voor kinderen die om een of andere reden extra ondersteuning nodig hebben. Met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 krijgen samenwerkingsverbanden een centrale rol in het vormgeven van procedures en inhoud om die passende onderwijsondersteuning vorm te geven. Daarbij zullen scholen op inhoudelijk verantwoorde wijze moeten onderbouwen waarom zij denken dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, hetzij binnen de eigen setting, hetzij via plaatsing op een andere (speciale) school. Het Vraagprofiel Instrument (VPI) kan behulpzaam zijn bij deze onderbouwing.

Het animatiefilmpje in de onderstaande link legt in 3 minuten uit wat passend onderwijs is.

Animatiefilmpje

Hét instrument voor onderwijsondersteuning in het PO, VO, MBO
en speciaal onderwijs.
Het VPI ondersteunt bij de invoering van passend onderwijs en vervangt voorgaande indicatie-systematiek. Het geeft een beeld van het functioneren van een leerling in de klas en welke extra ondersteunings-handelingen van de leraar worden gevraagd. De betrokken leraar, IB‘er, mentor, docent of zorgcoördinator vult het VPI in. Ter vergelijking kan worden besloten om meerdere VPI’s in te vullen voor dezelfde leerling

Hoe werkt het VPI?

Het VPI bestaat uit drie onderdelen:
• Het eerste deel gaat in op de leerling,
• Het tweede deel richt zich op het handelen van de leerkracht/docent en
• In het derde deel komen aanvullende vragen aan bod, o.a. over eigenschappen van de
leerling en zijn of haar omgevingsfactoren.

Het VPI is van toegevoegde waarde en kent voordelen op alle niveaus: van leerkracht,
IB’er, locatieleider, directeur tot bestuur en samenwerkingsverband.

Enkele voordelen van het werken met het VPI:

  • Het VPI is een goede ‘praatplaat’ om de extra zorgbehoefte in kaart te krijgen,
  • De uitslag geeft direct een richtlijn voor de aanpak van ondersteuningsvragen,
  • De uitkomsten leveren een duidelijk en herkenbaar beeld op van de leerling,
  • Het VPI is hét instrument voor toewijzing van ondersteuning of verwijzing,
  • Richtinggevend in proces van toelaatbaarheidsverklaring,
  • Vergemakkelijkt communicatie en betrokkenheid van ouders bij de school,
  • Het VPI is een ‘webbased’ instrument: eenvoudig, overal toegankelijk en veilig,
  • Het VPI koppelt met bestaande leerling administratiesystemen (LAS),
  • Het VPI kan als PDF in het eigen LAS worden opgeslagen of worden uitgeprint,
  • Gegevens blijven historisch beschikbaar.

Over ons, wie zijn wij?
De bestaande indicatiesystematiek wordt dus met de invoering van Passend Onderwijs afgeschaft. Dit betekent dat een alternatief noodzakelijk is, een nieuw instrumentarium. Hiervoor is het VPI ontwikkeld.

Het Vraagprofiel Instrument (VPI) is het instrument dat hulp biedt bij de onderbouwing van de extra ondersteuning.

Het VPI is ontwikkeld met en door:

Het onderzoeks- en ontwikkeltraject is mogelijk gemaakt met behulp van een subsidie van het Ministerie van OCW. De concrete uitvoering van het traject is voor een belangrijk deel gedaan door Bureau Nijland & Kroes, kennispraktijk voor zorg en onderwijs: http://nijlandenkroes.nl/vpi/.

Mevrouw Mia Nijland en haar team zijn zelfstandig VPI-partner en kunnen u voorzien van VPI-licenties, ondersteuning en inhoudelijke scholing en begeleiding. U kunt contact opnemen met mevrouw Mia Nijland via mia@nijlandenkroes.nl

Achtergrond
Het Vraag Profiel Instrument (VPI) is ontwikkeld door RENN4 in Groningen, PI Leiden, Onderwijs Advies Leiden, Universiteit Leiden en aanvankelijk ook HCO in Den Haag.
Deze organisaties participeren in Pi7, een verzameling ontwikkel- en onderzoeksinstituten die een relatie hebben met pedologische instituut-scholen. Het onderzoeks- en ontwikkeltraject is mogelijk gemaakt met behulp van een subsidie van het Ministerie van OCW.

Nijland & Kroes
De concrete uitvoering van het traject is voor een belangrijk deel gedaan door Nijland & Kroes, kennispraktijk voor zorg en onderwijs. Dotcomschool is de partner die het instrument digitaliseert, optimaliseert en het VPI als product aanbiedt in de onderwijsmarkt.

Inmiddels zijn al meer dan 500 scholen met het VPI gestart!

Bent u ook nieuwsgierig geworden?
Wilt u kosteloos gebruik maken van de VPI Proeflicentie voor een maand?
Wilt u meer informatie?

Bel of mail ons
Mia Nijland
06 23679 393
info@nijlandenkroes.nl

Op de website www.vpi-onderwijs.nl  treft u extra informatie aan over VPI, achtergrond, voordelen en kosten. Ook vindt u hier het rapport ‘het Vraagprofiel Instrument VPI, Inhoud en Verantwoording’ .

Inhoud en Verantwoording

 

VPI